Viering in stijl van Taizé

A.s. zaterdagavond 8 februari om 19.00 uur is er weer een viering in de stijl van Taizé in Het Brandpunt. De viering heeft als thema ‘Licht in de duisternis’.

De viering in stijl van Taizé is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door lezen we een Bijbeltekst (Mattheus 5, 13-16) en een meditatieve tekst, dit keer uit de Chassidische traditie. Daarnaast is er ruimte voor stilte in de viering, waarin iedereen voor zich zelf kan mediteren of bidden. Stilte kan immers een grote bron van kracht zijn!

Van 17.45 tot 18:45 uur wordt er al ingezongen, ook daarbij ben je van harte welkom! Vanaf 18:50 worden wij samen stil in de kerkzaal. De viering begint om 19.00 uur.

De volgende viering zal pas weer zijn op zaterdag 18 april 2020. Natuurlijk kan je straks ook mee repeteren met het inloopkoor voor de viering van april. Dat kan op dinsdagavond 14 april a.s. van 19.30-21.30 uur in de Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 48. Dirigent is Frits Klostermann. Contactpersonen zijn Jan & Thea Groot,