Viering in stijl van Taizé

A.s. zaterdagavond om 19.00 uur is er weer een viering in stijl van Taizé in Het Brandpunt.

De viering met woord en gebed is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door wordt één Bijbeltekst gelezen en een meditatieve tekst. Daarnaast is er ruimte voor stilte in de viering, waarin iedereen voor zich zelf kan mediteren of bidden. Stilte kan immers een grote bron van kracht zijn!

Voorafgaand aan de Vredesweek (15-23 september) is deze maand gekozen voor het thema ‘Tochtgenoot’. Want vrede gaat over verbinding, daar heb je elkaar voor nodig. De viering begint om 19.00 uur. Vanaf 17.45 uur wordt er al ingezongen, ook daarbij ben je van harte welkom!

Op vrijdag 12 oktober om 19.30 staat er een Taizéviering gepland in Het Brandpunt. En op zaterdag 10 november en 8 december zijn er weer vieringen in stijl van Taizé in Het Brandpunt. Tevens wordt er 13 oktober in de Martinuskerk en 20 oktober in de St Josephkerk gevierd. Van harte uitgenodigd om mee te zingen en vieren dit najaar!

Mee repeteren met het inloopkoor voor de volgende viering kan op dinsdagavond 9 oktober van 19.30-21.30 uur in de Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 48. Dirigent is Frits Klostermann.
Contactpersonen zijn Jan & Thea Groot, die via e-mail bereikbaar zijn.