Viering Kerstavond

Kerstavond: God wil (nog steeds) onder ons komen wonen

Het zal een stille nacht worden, deze kerstnacht. De kerken dicht voor zo goed als iedereen, de mensen thuis. Geen Gloria in excelsis zingen met z’n allen, geen “zalig kerstfeest” wensen aan iedereen om je heen.

Maar ook in tijden van lockdown wil God onder ons komen wonen in het kind dat –  onstuitbaar – geboren wordt. En verwondering en vreugde om dat kind brengen ons ook op déze kerstavond bij elkaar, zij het dan via de livestream.

Dus steek op kerstavond om 21.00 uur je kaars aan en weet je verbonden met de zangers, musici en voorgangers in Het Brandpunt, en heel veel anderen uit Het Brandpunt. Laten we elkaar meenemen de kerstnacht in, daar waar het wonder gebeurt: licht in de duisternis, milde overmacht, het kind van Maria, geboren om God-met-ons te zijn.

Het kerstevangelie wordt gezongen en gesproken door zangers van de cantorij en door de voorgangers. Het verdient aanbeveling om de liturgie van de viering bij de hand te houden, om de prachtige en indringende teksten nog beter te kunnen beluisteren.

Ook het kyriëgebed krijgt in deze viering een bijzondere vorm, in beelden die de nood in de wereld dichtbij brengen en herkenbaar maken.

Joost Keizer (trompet), Mariëtte Budding (dwarsfluit) en Kees van Mechelen (piano) spelen de sterren van de hemel, onder leiding van Esther Ocheng-Grünbauer.  Sanne Kruize-Smouter heet je welkom en Guus Timmerman en Anna Walsma gaan je voor in gebed en bezinning.

Laat ons weten dat je meeviert via de Brandpunt Whatsapp (06-22559628), en vergeet je niet een filmpje met je kerstwens naar het beamerteam te sturen?

We wensen je alvast een prachtige stille nacht!

Guus Timmerman en Anna Walsma