Vieringen Goede week

De vieringen op Goede Vrijdag en de Paasnacht vormen in Het Brandpunt van oudsher één geheel. Zo is dat ook nu. Door de crisis zal iedere viering in een uiterst kleine bezetting worden gevierd en alleen online mee te beleven zijn.

Voor zover mogelijk zal veel van de muziek, die intensief mede is voorbereid door de cantorij, worden uitgevoerd door Mieke Keizer, Esther Ocheng-Grünbauer en Dick van der Niet.
Tijdens de Paasnacht is ook moederkerk De Inham verbonden, in de persoon van ds. Martin Snaterse uit Hoogland, die mee voorgaat.

Op Goede Vrijdag mediteren we, naar aanleiding van enkele kruiswegstaties, over het lijden van Christus en het lijden in de wereld. En in de Paasnacht klinken ook kinderstemmen en delen we licht en de doopgedachtenis rond het evangelie van Jezus’ opwekking.

Aan het begin van de viering in de Paasnacht, kort nadat in Het Brandpunt de brandende Paaskaars is binnengebracht, vragen we je thuis een kaars aan te steken en voor je raam of bij je voordeur te zetten. Zo sluiten we aan bij het initiatief van veel kerken in Nederland om in de Paasnacht het licht van hoop en bemoediging te verspreiden.

Na de viering in de Paasnacht voeren Martin Snaterse en Geurt Roffel nog live enkele gesprekken met elkaar en met anderen, bij wijze van wake, in de ‘Nacht van Pasen’. Dat duurt tot ongeveer middernacht. Hierbij is ook mogelijkheid naar ons te appen om in verbinding te zijn met elkaar.