Vieringen Goede Week

De Goede Week begon in Het Brandpunt met een feestelijke Palmzondagviering. Ondanks al het feest dat in de viering voelbaar was, werd ook de omslag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisigt hem’ ervaarbaar vertolkt.

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond waren er vespers in de hele stad. Die in De Inham werden mede voorbereid vanuit Het Brandpunt. Oecumene Actief zorgde daarenboven voor stadsbrede verbinding door een overzicht van alle vespers te bundelen. Zo werd het mogelijk om telkens met verschillende geloofsgenoten in de stad de belevenissen van deze week te delen.

Cantorij in de goede week
‘Dat wij de nacht niet laten blijven’ is het thema van de viering in de goede week die naar rooms-katholiek gebruik op donderdag begint en in de Paaswake eindigt.

Op Witte Donderdag begint de viering met de geur van zelfgebakken brood en staat de verbondenheid centraal. De cantorij zingt liederen van Oosterhuis, het brood wordt gebroken tijdens een gezongen Tafelgebed en het lied ‘Jésus le Christ, lumière intérieure’ (Taizé) leidt bezoekers door de nacht heen.

Op Goede Vrijdag volgen we de kruisweg van Ted Felen, waarmee we in Het Brandpunt inmiddels vertrouwd zijn geworden. Bij de afbeeldingen klinken gesproken, instrumentale en gezongen meditaties. Een enkele keer is er slechts stilte, voor eigen gedachten en inkeer. Aan het einde van de viering wordt de brandende Paaskaars weggedragen en in de stilteruimte gezet, waar ook de overledenen herdacht worden.

De Paaswake is gevuld met rituelen die het licht van Pasen aanraakbaar maken. Bezoekers steken kleine kaarsjes aan, aan het licht van de nieuwe Paaskaars en delen zo het licht met elkaar. Ze ontvangen doopkruisjes op hun voorhoofd ter herinnering aan hun eigen doop en, in het hart van de viering, wordt een jonge vrouw gedoopt en ontvangt een jonge man een zegen over zijn belijdenis. Vanuit de Paasnacht gaat een groep, met het licht van Pasen, de nacht in om bij de Glind rond het Paasvuur Pasen te vieren.

Paasgloria op Paasmorgen
Na het Paasontbijt op Paasmorgen klinkt het licht van Pasen letterlijk in allerlei toonaarden, omdat onderdelen uit het Gloria van Vivaldi door de viering zijn geweven. Een projectkoor zingt en musici begeleiden. In het uitgebreide gesprek met de kinderen wordt duidelijk dat het ‘Gloria’ van Pasen op veel meer plaatsen opbloeit dan alleen in de kerk. Dat lijntje krijgt nog een verrassend bloeiend vervolg aan het einde van de viering!

NB Omdat in de Palmzondagviering per ongeluk is vergeten om in de viering de in het voorbedenboek opgeschreven gebeden mee te nemen, zullen deze gebeden in de Paaswake worden meegenomen.

Op een rijtje:
Witte Donderdag
,  aanvang 20.30 uur: voorganger Geurt Roffel
Goede Vrijdag, aanvang 20.30 uur: voorgangers Josephine van Pampus en Geurt Roffel
Paaswake, aanvang 21.00 uur: voorgangers Anna Walsma en Geurt Roffel. Met medewerking van de cantorij, onder leiding van Esther Grünbauer-Ocheng
Paasmorgen – aanvang 10.45 uur: voorgangers Josephine van Pampus en Geurt Roffel, met medewerking van de leiding van de kinderwoorddiensten en Kaleidoscoop Projectkoor Leusden onder leiding van Marijke van Leerzem.

Is het voor u niet mogelijk om op eigen gelegenheid naar de vieringen te komen, dan kunt u bellen met Theo Polet, tel: 06-21903488


Zaterdagnacht 31 maart: Paasnacht-wandeling naar De Glind
Na afloop van de Brandpunt Paaswake brengen we het Licht, dat de Paaswake ‘binnen is gestroomd’, verder de Amersfoortse nacht in. Hiermee willen wij onze verbondenheid met de jongeren van De Glind uitdrukken. En het Licht van de Levende met hen delen.

Tijdens de wandeling – van ongeveer drie uur – staan we op bijzondere plekken stil bij de ervaringen die we hebben opgedaan in de Stille Week. We delen onze ervaringen met elkaar en sluiten de wandeling af bij het kampvuur van de jongeren van De Glind. Daarna is er vervoer terug naar het Brandpunt.

Meer informatie volgt in de nieuwsbrieven van 23 en 30 maart. Loop je mee? Leuk! Je kunt je alvast opgeven bij: Roland MeeuwsenSacha Sluijter of Gerard Verweij.

Paasontbijt
Zondag 1 april vieren we Pasen in een feestelijke viering. Op deze dag van Opstanding zoeken we naar sporen van Licht. Traditiegetrouw biedt Het Brandpunt vooraf aan de viering het Paasontbijt aan. Om 09.30 uur kunnen jong en oud aanschuiven in zaal 1 en 2 en in de hal. Marinka van den Akker en Kees van Dijke staan met een hele reeks helpers garant voor een heerlijk ontbijt.

We wensen u fijne Paasdagen toe!