‘Vieringen’ zoekt initiatiefrijke verbinders

De commissie Vieringen geeft vorm aan de manier waarop in Het Brandpunt wordt gevierd. Door samen na te denken over de vieringen, feedback te vragen aan bezoekers en de gevoelens te delen die worden opgeroepen door bijvoorbeeld rituelen, tradities, woorden en liederen, verbinden de commissieleden wat in de vieringen gebeurt met het leven van alledag.
Vanwege het vertrek van enkele leden is de commissie op zoek naar nieuwe mensen. We zoeken initiatiefrijke mensen, die met gevoel voor verbinding met wat in de actualiteit gebeurt, en met hart voor de waarde die het geloof voor allerlei verschillende mensen heeft, het gesprek aangaan over hoe het geloof vandaag de dag op een passende manier vorm moet krijgen in vieringen. Mensen met oor voor alternatieve meningen, die niet bang zijn het achterste van hun tong te laten zien, noch om een ander ruimte te geven. Mensen die zich realiseren dat veranderingen in de maatschappij ook veranderingsprocessen in de kerk brengen en daaraan integer gestalte willen geven, ook waar het schuurt.
Nieuwsgierig geworden? Mail met voorzitter Miriam Bierhaus voor een gesprek,