Voedselfocus en gift

Voedselfocus en gift van de kinderen
Op dinsdagavond 21 januari heeft de diaconie geholpen bij de Voedselbank Amersfoort (Voedselfocus) met het inpakken van etenswaren die de volgende dag uitgedeeld gaan worden aan mensen die dat nodig hebben. We hebben ruim 350 dozen ingepakt. De uitdeeldagen zijn woensdag en vrijdag. De voedselbank Amersfoort heeft op 1 januari 2020 511 huishoudens als klant. Specifiek in Amersfoort is het aantal huishoudens met een laag inkomen 7,4%. Ofwel 1 op de 12 kinderen groeit op in armoede; vooral kinderen uit eenoudergezinnen lopen risico op armoede.

Op Driekoningen waren de kinderen van het Brandpunt erop uitgetrokken om de zegen van het Kerstkind de wereld in te brengen.‘Wij komen liefde en zegen brengen voor dit huis’ zeiden ze. De kinderen ontvingen bij een aantal huizen een bijdrage voor de diaconie, die ze doorgaven. De diaconie ontving 10 euro voor het AMO-project van de kinderen, vijf euro aan collectebonnen en 95 euro contant.
De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld. En zodoende konden we dinsdagavond ook 200 euro aan financiële steun bieden aan Voedselbank. Hiermee hopen we iets van liefde en zegen voor ook andere huizen te hebben doorgegeven. De gulle gevers én de kinderen worden heel erg bedankt door de medewerkers van de Voedselbank.