Voltooid leven…?

Naar aanleiding van het boek “Voltooid leven” van Els van Wijngaarden gaan we in gesprek over “klaar” zijn met leven. Wat leeft er bij ouderen die hun leven als voltooid beschouwen en die niet meer verder willen?
En wat leeft er bij hun omgeving? Hoe herkenbaar zijn hun verhalen?
Op twee middagen en twee locaties gaan we hierover in gesprek. De eerste is op woensdag 14 maart in De Herberg, Watersteeg 85.
De volgende is op woensdag  11 april in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59.
Graag aanmelden vóór resp. 9 maart of 6 april. Als er voldoende aanmeldingen zijn gaan de middagen door. Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Begeleiding: Rita Buijs-Ballast en Anna Walsma
Aanmelding bij:  Rita Buijs-Ballast,  033-4563321 en/of Anna Walsma, , 033-8892915