Vraag niet wat Het Brandpunt voor u kan doen, maar ….

Twee, hooguit drie uurtjes per maand, het leuk vinden met de computer te werken en een beetje taalgevoel. Da’s alles wat we van u vragen. En wees eerlijk, dat is toch niet te veel gevraagd. Immers ook u draagt Het Brandpunt een warm hart toe.

En wat is er mooier om deze talenten aan te wenden voor de kerk van Jezus Christus? U heeft ze niet voor niets gekregen. Toch? Nou dan.

Zoals iedere organisatie moet ook onze gemeenschap het van vrijwilligers hebben, dus ook de redactie van NB, de digitale nieuwsbrief van Het Brandpunt.
Iedere week zorgen we ervoor dat NB per e-mail aan u wordt verzonden. Met nieuws van en over Het Brandpunt. Dat doen we met z’n drieën, maar het is prettiger wanneer we er 1 of 2 redactieleden bij krijgen. In het najaar gaat één van de redacteuren voor langere tijd op reis en komt het op de 2 andere redactieleden aan. Dat lukt wel, maar dan moet er niet iemand ziek worden.


Proberen en een keer meekijken is ook mogelijk, we geven goede begeleiding.
Als redactielid ben je dan eens in de drie/vier weken verantwoordelijk voor de wekelijkse digitale Nieuwsbrief. Het kost je dan hooguit 2 á 3 uurtjes.
Mail ons of bel met Wilma Biegstraaten die e.e.a. graag toelicht, tel: 06 40 092 077.