Vrede of verdeeldheid? 18 augustus

Komende zondag misschien wel een van de spannendste uitspraken van Jezus: ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar verdeeldheid. Gezinnen die uit elkaar worden gescheurd en ouders die tegenover kinderen komen te staan. Dat klinkt niet bemoedigend in een kerk die ontmoetingskerk wil zijn, en juist probeert om verbindingen te slaan – soms tegen alle weerstand in.

En toch zingen wij deze zondag; maak mij een werktuig van uw vrede, waar tweedracht is; dat ik eenheid breng… Het wordt een viering tussen spanning en hoop, tussen keuzes maken en het zingen van het Ghanalied: We believe in sharing.

Dick van der Niet speelt aan de vleugel en op het orgel, de koffie staat klaar vanaf 10.15 uur.

Josephine