Vrijdagavond 2 november: Allerzielenviering voor iedereen

Stilstaan bij wie je verloren bent aan de dood.
Gedenken wie je lief was, er niet meer is: deze avond nemen we daarvoor alle tijd.
We noemen natuurlijk de namen van degenen die in het afgelopen jaar overleden zijn en op een of andere wijze betrokken waren bij de geloofsgemeenschap van Het Brandpunt.

Maar juist ook andere namen mogen klinken. Namen die je wel bewaart in je hart maar die nooit meer worden genoemd, zelfs niet in de kerk. Je zusje van vroeger, je ouders die al zolang niet meer leven, een vriend, een collega…
Daarom is deze Allerzielenviering echt bedoeld voor iedereen, want we hebben allemaal te maken met mensen die je bent verloren aan de dood – en aan het leven.
Iedereen wordt tijdens de viering uitgenodigd om die naam die je nog zo ter harte gaat, op te schrijven bij het ontsteken van een licht. Ze zullen genoemd worden wanneer we onze voorbeden bidden. En voor elke mens waarvan we de namen allang niet meer weten, voor wie niemand komt deze dag, brandt er al licht, opdat onze goede God geen mens zal vergeten en zal opnemen in Zijn Licht.
De viering begint om 20.00 uur. Voorgangers zijn pastores Geurt Roffel en Josephine van Pampus. De cantorij zingt.