Vrijwilligers gezocht voor ‘De Ontmoeting’

Voor PR en administratieve werkzaamheden om de coördinator wekelijks een uurtje te ondersteunen.

Iedere 1e woensdag van de maand wordt er oud papier voor het goede doel ingezameld. Wie vindt het leuk om ons hierbij van 9 tot 12 uur te helpen? Na afloop is er een gezellige lunch.

Sterke mannen en vrouwen om 4x per jaar op vrijdag om 16 uur en/of zaterdag om 14 uur een uurtje te helpen opbouwen en afbreken bij de boekenmarkt.

Meer informatie bij Sandra van der Werf, coördinator 033 456 28 05 of