Wake Zeist

Als alles duister is , ontsteek dan een lichtend vuur,
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, als alles duister is….

Wie neemt het lichtje over? De wake op de eerste zondag van de maand wordt trouw bezocht door mensen uit Het Brandpunt.
Na jaren contactpersoon te zijn geweest, wil ik dit graag overdragen aan iemand anders binnen onze geloofsgemeenschap.
Wat doet de contactpersoon:
U ontvangt een persbericht van de werkgroep Wake Zeist, onderdeel van de Raden van Kerken van Soest en Zeist, dit bericht stuurt u door naar de redacties van de nieuwsbrieven
Samen met anderen regelt u het vervoer van en naar de wake, meestal volstaat 1 auto met chauffeur.
Heeft u vragen of wil u meer informatie dan kunt u terecht bij Nynke van Beem, telnr. 033-7074134