Wake Zondag 1 juli

Wake Zondag 1 juli 2018 Detentiecentrum Kamp van Zeist om 16.30 uur

Waarom waken wij:
*   Omdat na de Schipholbrand nog steeds mensen worden vastgezet.
*   Omdat vrijheidsberoving van mensen zonder strafblad schending van basisrechten is.
*   Omdat dit nog steeds plaats vind in Kamp van Zeist.
*   Omdat het onacceptabel is dat mensen, hoewel slechts in vreemdelingenbewaring, als criminelen behandeld worden.
*   Omdat dat de enige verklaring kan zijn voor het gebrek aan openheid in het beleid binnen de detentiecentra.
*   Omdat wij hopen en merken , dat de mensen achter prikkeldraad weten dat wij er even zijn.
*   Omdat we, door het ontbreken van goede opvanglocaties, met lege handen staan als mensen worden geklinkerd (op straat gezet)
*   Omdat wij ons schamen dat Nederland om deze reden in het zwartboek van Amnesty International staat.
*   Omdat dit alles ‘geweten’ moet worden.

Er is veel gaande rond het vluchtelingen- immigratievraagstuk in Europa en Amerika. De nood is onveranderd hoog, maar het politieke klimaat wordt stugger.
De situatie van kinderen is schrijnend. Goed nieuws is wel dat de vreemdelingendetentie straks niet langer onder justitie valt en er meer vrijheid komt in de detentiecentra.
Eindelijk! Ook in Zeist?
Opnieuw zijn er geruchten dat Detentiecentrum Zeist dicht gaat. We wachten af en handelen naar bevind van zaken.
Tot nader orde houden we onze wake elke eerste zondag van de maand.

Vertrek vanaf het Brandpunt om 16.00 uur naar het Detentiecentrum Kamp van Zeist aan
de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28 met de fiets via het fietspad over de basis en de Kampweg).
Rond 17.30 uur zijn we weer bij het Brandpunt.
Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl<http://www.wakezeist.nl/>
Voor vragen kunt u terecht bij Nynke van Beem:  of 033-7074134