Wake Zondag 6 december 2020

 Detentiecentrum Kamp van Zeist

Op deze tweede Adventzondag is de wake afgelast voor publiek in verband met. Covid 19.
Het vaste team van de wake zal met bloemen en gebed aanwezig zijn met een paar mensen. Het is de laatste wake van het jaar 2020.
Deze donkere dagen zijn voor veel mensen moeilijk, onzekerheid, elkaar niet aanraken en het alleen zijn is voor velen herkenbaar.

Laten wij bidden voor elkaar en onze medemens, de vluchteling.

Heer,
Uw zoon kwam op aarde
maar er was geen plek voor hem
de mensen wilden niet opzij
toen de zoon van God verwacht werd.
Geen bed voor hem en geen onderdak.

Heer,
u was ooit een vluchteling
toen u, het kindje in de kribbe,
moest vluchten naar Egypte.
Wij bidden voor de mensen
die op de vlucht zijn voor vervolging,
rampen en hopeloze situaties.

Heer,
u vraagt van ons dat wij vluchtelingen
zien als onze buren.
Wij bidden voor ons allemaal,
dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.
Amen.

Heeft u vragen dan kunt u terecht bij Nynke van Beem: , 033-7074134
en Ria Molemaker : , 033-2586940.
U kunt wel op ander moment een bloem en/of boodschap aan het hek achterlaten.
Voor meer informatie kunt u de website:  www.wakezeist.nl bezoeken.