‘Wat heeft dit te betekenen?’

De Cantorij, Ellen Hogema en Geurt Roffel tekenen voor een oecumenische en feestelijke Pinksterviering in Het Brandpunt. De tekening op de voorkant van de liturgie, gemaakt door Rianne Sluijmers, toont mensen die letterlijk tussen de verhalen uit de Bijbel instaan die we lezen. Links staat de toren van Babel op instorten, rechts brandt de vlam van het Pinkstervuur. De mensen zijn in verwarring: ‘Wat heeft dit te betekenen?’ zeggen ze tegen elkaar, net als de mensen in Handelingen 2.
De liturgische bloemschikking verbeeldt de vele vlammen van het Pinkstervuur met zowel kaarslicht als bloemen. Verrassende ingrediënten van de viering vormen verder het bijzondere zegen-gebaar dat de kinderen mee krijgen naar de kinderwoorddienst en het volledig gezongen Kyriegebed.
In de overweging vertellen Ellen en Geurt wat de verhalen uit Genesis 11 en Handelingen 2 voor hen betekenen en waarom de verhalen hen ook op een bepaalde manier verwarren.
De viering begint om 10.45 uur, de koffie staat klaar vanaf 10.15 uur