Weeszondag

Na Hemelvaart staan de leerlingen van Jezus er heel even alleen voor. Het is nog geen Pinksteren, dus ze moeten het op eigen geestkracht doen, met eigen enthousiasme rooien. Dat lukt ze doordat ze zich niet blindstaren op het gevoel van wees-zijn waaraan de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn naam ontleent: Weeszondag.
Ieder slaagt erin om in zijn eigen doen en laten Jezus levend onder de mensen te houden. En tegelijk is dat kwetsbaar, want ze geven gestalte aan hun verbondenheid met Jezus, terwijl hij er zelf niet meer is om zijn verbond met hen te bekrachtigen.

De liederen en Bijbelteksten gaan zondag over die kwetsbaarheid van het geloof. Als in het oude testament het verbond met God wordt uitgetekend, gebeurd dat met een regenboog, die letterlijk ‘in de lucht’ hangt en zowel veelkleurig is als ongrijpbaar. Hoe veelkleurig de stem van God hoorbaar wordt, klinkt onder meer in het lied ‘Stem als een zee van mensen’. De kinderen gaan aan de slag met de regenboog.

De viering begint om 10.45 uur. De koffie staat klaar vanaf 10.15 uur. Voorganger is ds. Geurt Roffel.