Home

Corona – Hoe houd je het vol?

Help mee veerkracht te behouden of te hervinden

De periode die wij nu als gevolg van het Coronavirus doormaken, vraagt van ieder van ons de nodige veerkracht. Zeker als deze ongewone tijd langer blijft duren.
Binnen onze geloofsgemeenschap is ongetwijfeld veel veerkracht aanwezig. Toch stelt deze tijd die ook op de proef. Veel van ons zullen herkennen dat alleen zijn net iets zwaarder kan drukken, een luisterend oor net iets minder vanzelfsprekend gevonden wordt en het moeten missen van een arm om je schouder en een knuffel op zijn tijd een echt gemis is. Dat doet zeer, zeker als er weinig mensen zijn met wie je kunt delen wat je innerlijk beroert, of als je het leven al langere tijd als zwaar beleeft, geestelijk dan wel lichamelijk.

Vanuit Het Brandpunt willen we – dit behoort tot het hart van ons geloven – vooral ook oog hebben voor wie toch al op enige wijze kwetsbaar is en in deze tijd goed een steuntje kan gebruiken bij het behouden of hervinden van hun kracht en vertrouwen.

Ongetwijfeld zullen velen van ons al spontaan aandacht geven aan mensen voor wie deze periode extra zwaar is. Echter, het valt niet uit te sluiten dat er mensen zijn, die zich diep van binnen eenzaam voelen en niet kunnen terugvallen op anderen. Om die reden wordt in deze dagen een begin gemaakt met het actief benaderen van mensen van wie vermoed wordt dat aandacht in deze tijd gewenst is.

Je kunt ons daarbij helpen:

  1. Geef door welke mensen u binnen onze geloofsgemeenschap kent die in aanmerking komen voor deze actieve benadering.
  2. Geef door welke mensen u zelf al binnen onze geloofsgemeenschap actief benadert.

Namen en mogelijk ook contactgegevens kun je sturen naar:

Wacht niet te lang. Uit onderzoek is bekend dat de veerkracht al snel kan afnemen. Bijvoorbeeld als je moeite hebt om een vast dag- en weekritme aan te houden, je gedachten te verzetten. En/of als jij je afhankelijk voelt van alles en nog wat en weinig om te lachen hebt.
Met jouw informatie zal vertrouwelijk omgegaan worden. Bedankt voor je reactie!

En als jezelf behoefte aan verbondenheid hebt en jouw verhaal wilt delen, zoek ons dan op.

Initiatief Het Brandpunt Veerkrachtig
Dit initiatief is op verzoek van onze pastores ontwikkeld en vindt plaats met instemming van de Oecumenische Wijkraad.
Het initiatief is een aanvulling op de Luister- en ondersteuningslijn.

Vakantiegeld delen

Het sociale rendement van het vakantiegeld
De diaconieën van de Protestante Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord organiseren dit jaar voor de 17e keer de actie Vakantiegeld Delen.
Vorig jaar hebben 169 adressen een bijdrage ontvangen voor in totaal € 62.725.

De actie Vakantiegeld Delen is er voor iedereen met een laag inkomen die in Amersfoort woont, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voor deze mensen is een dagje uit of een kleine vakantie, financieel niet mogelijk. Op de lijst staan jaarlijks ook gezinnen met kinderen, maar ook alleenstaanden en ouderen.
Dit jaar heeft de corona crisis juist deze groep financieel extra belast. De mogelijkheid om toch iets te kunnen doen in de vakantie betekend voor hen heel veel. In mei krijgen veel mensen vakantiegeld en wat zou het mooi zijn als we van dit geld een beetje willen delen met mensen die geen vakantie uitjes kunnen veroorloven. Met Actie Vakantiegeld Delen zorgen we dat vakantieplezier mogelijk wordt voor meer mensen!
Actie Vakantiegeld Delen wordt uitgevoerd in samenwerking met de wijkteams, de inloophuizen, Kwintes en de voedsel- en kledingbank.
U mag uw gift, graag voor 1 juli, overmaken op NL39RABO0123003113 t.n.v. Diaconie PKN Hoogland/Amersfoort Noord, onder vermelding van vakantiegeld delen.
Meer informatie: e-mail: 
Carla van der Laan, 
diaken van Het Brandpunt