Oecumene

Het Brandpunt staat binnen en buiten Amersfoort bekend als een oecumenische geloofsgemeenschap. Katholieken en protestanten trekken samen op in de viering, in de activiteiten en in het omzien naar elkaar.
Het kerkgebouw staat in Amersfoort-Noord. We werken veel samen met de andere PKN-en RK-vierplekken in Amersfoort-Noord en Hoogland. De pastores vormen één team. Dit houdt concreet in: afstemming van het rooster, een wijkoverstijgend aanbod aan vorming en toerusting en een gezamenlijk jaarthema.

Liturgie
De samenwerking tussen de katholieke en de protestantse tradities heeft geleid tot een vierplek waar liturgie in beweging is. Deelhebben aan elkaars liturgische gebruiken werkt inspirerend en het gesprek over verschillen bindt mensen aan de kerk. Oecumene is geen doel maar kan een weg zijn die het vuur in de kerk – ook in deze tijd van secularisering – brandend houdt.

Boekje
Over Het Brandpunt is een boekje verschenen, “Welkom in Het Brandpunt”. Het geeft in grote lijnen een beeld van Het Brandpunt. Download hier het boekje.

Publicatie in ‘Woord en Weg’
Op de Brandpuntdag in september 2017 was ‘Woord en Weg’, het inspiratiemagazine van de protestantse kerk, aanwezig. Redacteur Elleke Bal sprak onder meer met de drie pastores en met Bert, Ilse en Marja. Haar doel: een indruk geven van de tips en kansen van onze oecumenische geloofsgemeenschap, waar anderen iets aan kunnen hebben. Het leverde een enthousiast artikel op.

Oecumenische activiteiten agenda
Op de website van Het Brandpunt worden de oecumenische activiteiten in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen gebundeld in een agenda. Het doel hiervan is mensen die oecumenisch geïnteresseerd zijn te inspireren om verder te kijken dan de grenzen van hun eigen kerk en de betrokkenheid tussen hen te vergroten. De activiteitenagenda vind je hier.