Organisatie en beleid

Beleid    

De Oecumenische Wijkraad (OWR) van het Brandpunt  is verantwoordelijk voor het beleid van de geloofsgemeenschap. Deze wijkraad is een samenwerkingsverband van de PKN wijkkerkenraad en het RK locatieteam. De OWR vergadert maandelijks. Het voorzitterschap en secretariaat wisselt tussen de RK en PKN vertegenwoordigers. In principe wisselt de voorzitter eens per 2 jaar. Het secretariaat wisselt elk jaar. In de praktijk wordt het dagelijks bestuur gevormd door beide voorzitters en secretarissen. De Oecumenische Wijkraad heeft in 2014 de richting van haar werkwijze geduid in het beleidsplan ‘Blijvend in beweging’. De uitvoering van dat beleid berust bij een aantal werkgroepen en commissies; bijvoorbeeld voor het pastoraat en de vieringen. Daarnaast zijn er wijk overstijgende commissies, zoals de Diaconie en Vorming & Toerusting. Wilt u contact met één van de commissies, mail dan naar de secretaris van de OWR, deze kan u in contact brengen met de juiste personen.

Ontwikkeling

Door voortdurende ontwikkelingen in de moederkerken gaat onze gemeenschap steeds opnieuw de uitdaging aan om binnen deze veranderende omgeving haar plek hernieuwd in te nemen en de bestaande gewoontes te evalueren.

Vrijwilligers

In Het Brandpunt zijn, naast de pastores, veel vrijwilligers actief. Zij richten zich op een bepaalde klus of taak, soms voor een korte periode, soms voor langer. Iedereen is welkom om op zijn of haar eigen manier bij te dragen aan het samen kerk-zijn. De een doet dat als vergadertijger, de ander als klusser, de een wil schrijven, de ander doen. Mensen beleven hier niet alleen plezier aan, ze weten ook dat hun bijdrage ertoe doet. Er is een coördinator die mensen ‘koppelt’ aan klussen en die het vrijwilligerswerk coördineert.