Wereldwijde synode

Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending

Zo luidt het thema van de volgende bisschoppensynode (dit is een vergadering van bisschoppen over heel de wereld) in 2023. Paus Franciscus droomt immers van een ‘synodale Kerk’. Een Kerk die het evangelie verkondigt en ‘samen op weg gaat’ (dat is de letterlijke betekenis van het woord synode). En hij wil iedereen meenemen en horen in deze droom. Daarom start de eerste fase van deze synode vandaag al. Elke gelovige, over de hele wereld, wordt opgeroepen om deze weg te bewandelen, te beginnen in het eigen bisdom. De paus moedigt ons aan om elkaar te beluisteren zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog te gaan met de Kerk en de samenleving. Dit ‘samen op weg gaan’ is dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, niet-gelovigen, en zeker ook met mensen in de marge van Kerk en samenleving, mensen die uit de boot vallen.

‘Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, en dus ook van deze raadpleging, niet is om documenten op te stellen, maar om dromen te doen ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, hoop te doen opbloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, relaties te weven, een dageraad van hoop te doen herleven, van elkaar te leren, en een positieve verbeelding te creëren die de geesten verlicht, harten verwarmt en handen sterkt.’ Paus Franciscus

Synode in Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Ook in onze parochie willen we samen met jou deze weg bewandelen. Daarom vragen we jou om in gesprek te gaan met mensen en groepen die je kent, maar ook met diegenen die je minder goed kent. We willen je vragen om hun ervaringen rond ‘samen als Kerk op weg gaan’ te beluisteren en hiervan een verslagje aan ons terug te koppelen. Al deze ervaringen worden samengevat in een synthesetekst die vervolgens, via de Nederlandse bisschoppenconferentie, aan Rome wordt bezorgd.

Hoe kun je meedoen?

  • Zoek enkele mensen of een groep om in gesprek te gaan. Let hierbij ook op de aankondigingen van uw eigen locatie om te zien wat er al georganiseerd wordt, of overleg met iemand van het synodale team in uw gemeenschap. Denk bij het vormen van groepjes bijvoorbeeld aan mensen van een werkgroep waar je in zit, mensen die je kent uit de kerk, ouders van school. En houdt het klein, een man/vrouw of 4 is genoeg. Neem er een uurtje de tijd voor.
  • Gebruik het gebed tot de heilige Geest.
  • Spreek samen aan de hand van de voorgestelde vragen. Klik hier voor gesprekshandleiding met uitleg of ga naar de contactpersoon voor de synode van jouw locatie.
  • Stuur je antwoorden vóór 20 maart naar
Vraag 1: Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan?
Vraag 2: Welke vreugdes, welke moeilijkheden, welke inzichten hebben deze ervaringen losgemaakt?
Vraag 3: Wat zegt de Heilige Geest ons over Kerk zijn vandaag: waar zijn we op de goede weg, waar moeten we een andere richting inslaan, welke nieuwe stappen dienen zich aan?

Het synodale team van parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Edith Vos (coördinatie), Jan van Adrichem, Cor Arends, Ad van Dijk, Nol Hameleers, Phil Jacobs, Ans Kruisselbrink, Rob van de Laantjes, Hans Ossendrijver, Tom Paffen, Dré Struyk, Irene Vriens, Marcella Walraven, Arie van de Wiel.