Wijdekerk

Brandpunt staat op de kaart van Wijdekerk

Onze Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt heeft een traditie van openheid en gastvrijheid, ongeacht je herkomst, religieuze inspiratie of seksuele geaardheid.
We willen ontmoetingskerk zijn waar ruimte is voor diversiteit en hebben al meermalen een LHBT-relatie ingezegend. Mede na een signaal van een gemeentelid heeft de OWR zich beraden hoe zij haar gastvrijheid voor LHBT-ers beter zichtbaar kan maken. Een goede mogelijkheid daartoe biedt de website van Wijdekerk. De OWR had geen enkele twijfel om zich meer present te stellen op deze website. 
Met elkaar hebben we de op de website aangeboden informatie, die recentelijk is gepubliceerd, ingevuld. Ook al zal die in formele zin vanuit protestantse of katholieke hoek mogelijk op een eigen manier ingevuld worden, ga ik er van uit dat we onze gastvrijheid goed waar kunnen maken.