Wijziging betaalrekeningen Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord

Per 1 november 2018 wijzigt het nummer van de kerkelijke rekeningen. Het wordt een nieuw nummer met daarin de code van de Rabobank (RABO).

Zo wordt het rekeningnummer van de ‘Aktie Kerkbalans’ (kerkelijke bijdrage) NL80RABO0373722834, het rekeningnummer van de ‘Solidariteitskas’ NL58RABO0373722842 en het rekeningnummer voor o.a. het bestellen van collectebonnen tenslotte wordt NL05RABO0373722826.

Per 1 november 2018 zullen de acceptgirokaarten automatisch zijn aangepast. Indien u gewend bent die te gebruiken, hoeft u het rekeningnummer niet aan te passen.

Indien u bij uw bank een automatische incasso hebt afgegeven voor de Aktie Kerk Balans of de Solidariteitskas, dan verzoeken wij u dringend het rekeningnummer aan te passen.

Ook als u regelmatig collectebonnen besteld, wordt u verzocht het rekeningnummer vanaf 1 november 2018 aan te passen.