Wijziging rekeningnummers PKN

Wijzigingen betaalrekeningen van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord.

Per 1 november 2018 wijzigt het nummer van uw kerkelijke betaalrekening. Het wordt een nieuw nummer met daarin de code van de Rabobank (RABO).

  • Aktie Kerkbalans/kerkelijke bijdrage wordt per 1 november 2018: NL80RABO0373722834.
  • Solidariteitskas wordt per 1 november 2018: NL58RABO0373722842.
  • Bestellen van collectebonnen wordt per 1 november 2018: NL05RABO0373722826.

Indien u bij de toezegging voor de Aktie Kerk Balans of de Solidariteitskas toestemming hebt gegeven voor een automatische incasso bij uw bank, dan wordt het rekeningnummer automatisch aangepast. 

Heeft u zelf via Internet Bankieren een automatische overschrijving bij uw bank aangemaakt voor de Aktie Kerk Balans of Solidariteitskas, dan verzoeken wij u het rekeningnummer per 1 november 2018 zelf aan te passen.