Woensdag 7 november: Oud Papier Actie

Iedere eerste woensdag van de maand kan van 9 tot 12 uur oud papier bij De Ontmoeting worden ingeleverd. Met dank aan de inleveraars, werd er in juli maar liefst 6 duizend kilo papier ingeleverd. Dank voor de moeite om het oud papier voor het inloophuis te verzamelen. Je kunt oud papier altijd in de blauwe containers voor de deur deponeren. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van De Ontmoeting.
Sandra van der Werf, coördinator | De Bekroning 2 | 3823 EA | Amersfoort
te
lefoon: 033 – 456 28 05 | e-mail: