Word Aandeelhouder van het Groene Brandpunt

Recent hebben het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (OLVvA) van harte ingestemd met het plan om 67 zonnepanelen op de lagere daken van Het Brandpunt te installeren. Daarnaast wordt de dakisolatie van de lagere daken vervangen door een nieuwe, dikkere en veel milieuvriendelijker isolatielaag. Hiermee zetten we serieuze stappen die bijdragen aan de CO2 reductie en het verlagen van de energierekening. De werkzaamheden vinden plaats van 9 april tot eind mei.

Het CvK en het parochiebestuur van OLVvA stellen het op prijs dat in de Brandpunt gemeenschap een financiële ondersteuningsactie wordt gehouden voor de (verdere) plannen voor verduurzaming van het kerkgebouw. Ons streefbedrag voor de bijdrage aan de groene investeringen van Het Brandpunt is € 10.000,-.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij en dat u uw verbondenheid wilt tonen door symbolisch Aandeelhouder van ‘Het Groene Brandpunt’ te worden. Dit kunt U doen door het geven van donatie op IBAN-nummer NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Oecumenische Wijkraad Brandpunt Hoogland/Amersfoort-Noord, onder vermelding van “Aandeel Groen Brandpunt” en uw e-mail adres.
Ter informatie: één zonnepaneel kost ongeveer € 200,-. U kunt een donatie geven ter grootte van bijvoorbeeld een kwart, een half of een heel zonnepaneel. Elke bijdrage is welkom!

In deze folder kunt u meer informatie lezen over deze actie.

Hennie Sohl, namens de Werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg