Zindex033

In Amersfoort is een nieuwe website in de lucht die al het activiteitenaanbod van kerken en geloofsgemeenschappen bundelt: www.zindex033.nl. De website is een bijzonder initiatief van het oecumenisch pastoresconvent. Daarvan maken alle pastores van de parochie onze Lieve Vrouwe van Amersfoort en de protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord deel uit.

Zindex033 wijst de kortste weg door Amersfoort naar mensen die actief zijn rond kerk, geloof en levensbeschouwing.

Dankzij de support van de algemene kerkenraad, de vrijwillige inzet van velen, de voortvarende webbouwers en iedereen die bereid is informatie te delen, is het gelukt dit nieuwe platform te creëren. In onderscheid met bestaande sites kijkt www.zindex033.nl stadsbreed, en weids over kerkmuren heen. Iedere kerk en christelijke geloofsgemeenschap is welkom activiteiten aan te leveren (buiten ‘s zondagse vieringen). Zindex033 plaatst activiteiten met een verbindend karakter: open, niet discriminerend en respectvol. De hoop van de pastores is dat Zindex033 de behoefte van mensen aanwakkert om over kerkmuren heen te kijken en in verbondenheid het geloof te beleven.

Op www.hetbrandpunt.net is, onder de agenda van Brandpuntactiviteiten, een button te vinden die bij klikken naar Zindex033 doorlinkt.