Zitten of opstaan?

Uit de commissie vieringen
In Lopend Vuur van juni/juli staat een klein artikel over “Het begin van een viering”. Beschreven staat de omslag die je merkt, wanneer de welkomheter vraagt om stilte aan het begin. Van ‘aandacht naar elkaar’ keert het in ‘aandachtige ontmoeting met de Eeuwige’. In andere kerken ontstaat die omslag bij het binnentreden van een gewijde ruimte, bij een bel die klinkt, een lied dat gezongen wordt of bij het gaan staan wanneer het Boek wordt binnengedragen.

Soms, zo schreven we in Lopend Vuur, moet je eerst iets ervaren om te merken wat goed voelt, en wat niet. Wat past in Het Brandpunt, en wat niet. Daarom was besloten vanaf Pinksteren 6 weken lang te zien en te doorleven wat het doet, om bij het begin van de viering te gaan staan, wanneer ook de stilte neerdaalt. Met Pinksteren heeft u dat kunnen ervaren.
Na de Pinksterviering bleek echter dat ondanks alle zorgvuldige afwegingen van de commissie vieringen nog enkele punten niet goed waren doordacht. Om die reden heeft de commissie vieringen besloten éérst deze punten goed door te spreken. Op een later moment in het komende seizoen wil de commissie alsnog een periode van 6 opeenvolgende zondagen bepalen, waarin we gaan proberen of dit begin van een viering passend is voor Het Brandpunt of niet.

Uiteraard horen we tijdens en na die periode heel graag alle ervaringen en opmerkingen via

De commissie vieringen