zondag 21 april: Bij de Paasmorgenviering

Direct na het Paasontbijt begint de Paasmorgenviering in Het Brandpunt. Jean ‘Toots’ Janssen zit achter de vleugel en de pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel gaan voor. We zingen onder meer ‘De steppe zal bloeien’ en lezen, naast het Paasevangelie, een vertaling van een gedeelte uit Johannes 1 waar het Paaslicht doorheen breekt.
De kinderen zagen in de Veertigdagentijd hoe de liturgische bloemschikking telkens groeide, met stenen, een bloeiende struik, slingers en een tent. In de Paasviering keert de tent terug. Wie ’s avonds in het donker zijn tent opzet op een onbekend terrein, en ’s ochtends door het licht van de zon gewekt wordt, die staat heel anders op en komt heel anders naar buiten dan op andere dagen. Die staat zelf ook een beetje in bloei.
Eveline Moolenaars tekent deze ochtend weer ter plekke interactief wat er allemaal gebeurt en wordt gezegd. Fascinerend!
Marit bidt het Kyrie-gebed en in de overweging gaan Josephine en Geurt in gesprek over een Paasmoment dat voor hen van bijzondere betekenis is.